Profil spoločnosti a partneri

LABSERVICE - certifikované referenčné materiály

Labservice spol. s r.o. je obchodná spoločnosť založená v roku 1996 . Hlavným zameraním je predaj certifikovaných referenčných materiálov (CRM) a referenčných materiálov (RM). Tieto sú určené pre akreditované skúšobné laboratóriá a oddelenia kontroly kvality
respektíve všade tam , kde je potrebné overiť správnosť výsledkov merania alebo analýzy štandardom , ktorého chemické alebo fyzikálne vlastnosti sú deklarované certifikátom.
Na základe dlhoročnej spolupráce tvorí väčšinu ponuky CRM sortiment najväčšieho dodávateľa CRM firmy LGC .

LGC spolupracuje s väčšinou svetových renomovaných výrobcov CRM , takže máme k dispozícii širokú ponuku CRM.

Výsledkom tejto dlhoročnej spolupráce je :
– komplexná ponuka CRM pre každý typ analýzy v chemických laboratóriach .
– krátke dodacie doby
– rokmi overené skúsenosti s predajom CRM
Za všetko hovorí široká distribučná sieť spokojných zákazníkov po celom Slovensku.

Naši obchodní partneri

V ponuke máme produkty týchto firiem :

LGC:

Svetový líder v produkci a distribúcií CRM/RM pre všetky typy chemických a fyzikálnych meraní ako vo forme kalibračných štandardov tak i matricových CRM/RM .

V ponuke má CRM/RM z oblasti životného prostredia, kontroly potravín a poľnohospodárskych produktov, metalurgie, petrochémie, farmácie , klinickej biochémie, priemyselné suroviny geologické materiály, štandardy organických zlúčenín vrátene izotopovo značených , anorganické štandardy pre AAS,AES ICP, AES MS, iónovú chromatografiu vrátane štandardov pre špeciáciu a štandardov stabilných izotopov.

Ponúka portfólio 300 000 referenčných materiálov a analytických štandardov, vrátane produktov vyrobených podľa ISO/IEC 17025 a akreditovaných podľa ISO 17034.

Hlavný dodávateľ produktov pre spoločnosť Labservice spol. s r.o. je spoločnosť LGC.

labservice partneri 2

Ich ponuka obsahuje produkty LGC Group

Okrem vlastnej produkcie (LGC-Group) má v ponuke produkty týchto výrobcov:

LGC -Axio profiency testing (testy spôsobilosti)

LGC ponúka testy spôsobilosti akreditované podľa ISO 17043 ktorých sa zúčastňuje viac ako 13 000 laboratórií na celom svete.
Zamerané sú na potraviny, životné prostredie, klinické a farmaceutické skúšky , spotrebiteľskú bezpečnosť a petrochemický sektor.

LABSERVICE - certifikované referenčné materiály

Okrem toho dodávame CRM a RM od výrobcov

Chiron AS

Chiron AS je producentom širokej škály štandardov pre kontrolu životného prostredia , potravinových produktov , petrochémie a toxikológie .

HPC Standards GmbH

HPC Standards GmbH je výrobcom a distribútorom vysoko čistých analytických štandardov pre analýzu rezíduí. Spoločnosť je certifikovaná podľa ISO 9001 a akreditovaná podľa ISO 17034 špecializuje sa na výrobu referenčných materiálov pre pesticídy, veterinárne produkty ako aj ich metabolity a deriváty značené stabilnými izotopmi.

RECIPE Chemicals + Instruments GmbH

Recipe je výrobcom matricových referenčných materiálov ( krv , krvné sérum , krvné plazma, moč)
na klinické ukazovatele a produkty metabolizmu vrátane stopových prvkov , ťažkých kovov a organických polutantov.

LGC

Hlavný dodávateľ produktov pre spoločnosť Labservice spol. s r.o. je spoločnosť LGC.

Chiron AS

Producent organických štandardov.
Distribútor pre SR LABSERVICE spol. s r.o.

HPC Standards GmbH

Producent organických štandardov.
Distribútor pre SR LABSERVICE spol. s r.o.

RECIPE Chemicals

Producent matricových referenčných materiálov pre klinickú biochémiu.