Certifikovanéreferenčné materiály

Spoločnosť LABSERVICE spol. s r.o. bola založená v roku 1996 za účelom vytvorenia obchodnej a poradenskej spoločnosti pre chemické laboratória. Hlavným cieľom je dodávanie laboratórnych štandardov v kvalite CRM a RM .
intro

Naša ponuka

Profil spoločnosti a partneri

Profil spoločnosti

LABSERVICE spol. s r.o. je obchodná spoločnosť poskytujúca komplexné zabezpečenie (poradenstvo, predaj a dodanie) certifikovaných referenčných materiálov (CRM) a referenčných materiálov (RM) na kontrolu kvality v chemických laboratóriách z oblasti priemyslu, monitorovania životného prostredia, kontroly potravinového reťazca, zdravotníctva a výskumu s využitím priamych obchodných vzťahov k svetovým výrobcom týchto produktov.

Spoločnosť LABSERVICE spol. s r.o. bola založená v roku 1996 za účelom vytvorenia obchodnej a poradenskej spoločnosti pre chemické laboratória. Hlavným cieľom je dodávanie laboratórnych štandardov v kvalite CRM a RM . 

LABSERVICE - certifikované referenčné materiály