Profil spoločnosti:

 

LABSERVICE spol. s r.o. je obchodná spoločnosť poskytujúca komplexné zabezpečenie (poradenstvo, predaj a dodanie) certifikovaných referenčných materiálov (CRM) a referenčných materiálov (RM) na kontrolu kvality v chemických laboratóriách z oblasti priemyslu , monitorovania životného prostredia, kontroly potravinového reťazca, zdravotníctva a výskumu s využitím priamych obchodných vzťahov k svetovým výrobcom týchto produktov.

Spoločnosť LABSERVICE spol. s r.o. bola založená v roku 1996 za účelom vytvorenia obchodnej a poradenskej spoločnosti pre chemické laboratória. Hlavným cieľom je dodávanie laboratórnych štandardov v kvalite CRM a RM .

Tieto sú určené na zabezpečenie kontroly kvality pre akreditované skúšobné laboratóriá a oddelenia kontroly kvality respektíve všade tam , kde je potrebné overiť správnosť výsledkov merania štandardom , ktorého chemické alebo fyzikálne vlastnosti sú  metrologicky overené a deklarované certifikátom.

Na základe dlhoročnej spolupráce tvorí väčšinu ponuky CRM a RM sortiment firmy LGC Standards ,ktorá je divíziou LGC Group . LGC Group má dnes vedúce postavenie ,čo sa týka výroby a distribúcie CRM/RM . Súčaťou LGC Group sú producenti CRM ako Dr. Ehrenstorfer , VHG Labs a Breitländer .

LGC Standards úzko spolupracuje s väčšinou svetových renomovaných výrobcov , takže máme k dispozícii širokú ponuku CRM a RM .

Výsledkom tejto dlhoročnej spolupráce je :

- komplexná ponuka CRM a RM ako matricových tak i čistých látok pre každý typ  fyzikálne - chemickej skúšky v skúšobných laboratóriách .

- krátke dodacie doby.

- rokmi overené skúsenosti s predajom CRM .

Za všetko hovorí sieť spokojných zákazníkov po celom Slovensku .

 

Okrem produktov z ponuky LGC Standards dodávame CRM a RM týchto výrobcov :

Chiron AS

Spoločnosť LABSERVICE je jedným z oficiálnych distribútorov firmy CHIRON pre Slovenskú republiku. Chiron je producentom širokej škály CRM pre kontrolu životného prostredia , potravinových produktov , petrochémie a toxikológie .

http://www.chiron.no/en

 

HPC Standards GmbH

Producent kvalitných organických štandardov vrátane izotopovo značených.

http://www.hp-compounds.de/index.php5?sprache=3

SUS

Producent kontrolných a nastavovacích štandardov kovov pre iskrové spektrometre. 

RECIPE Chemicals + Instruments GmbH

Výrobca matricových referenčných materiálov pre klinickú biochémiu

http://www.recipe.de/en

 

 Okrem štandardov spoločnosť Labservice spol. s  r.o. dodáva špeciálny spotrebný materiál k AAS , ICP OES a ICP-MS spektrometrom .